معرفی های گزارشی

كليات

كتابشناسى اصول فقه شيعه.
مهدى مهريزى. (چاپ اوّل: قم انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, 1370). 208ص, رقعى.
تحقيقى است دقيق و سودمند در گزارش كتابهاى اصولى شيعه. كتاب در سه بخش و يك مقدمه سامان يافته است.
مقدمه نگاهى است باريك بينانه و نقادّانه به شيوه تأليف و تدريس دانش اصول فقه در حوزه هاى علوم اسلامى و ضرورت تحقيق و تهذيب آن. بخش اوّل گزارش مقالات و كتابهايى است كه درباره تاريخ, تحوّل و چگونگى علم اصول نگاشته شده اند. بخش دوّم فهرست مقالات اصولى است و بخش سوّم آن كه بخش بنيادين كتاب است فهرست كتابهاى جابجا اصولى است مرتب شده بر اساس قرون. كتابها به صورت توصيفى معرفى شده و ويژگيهاى كتابشناختى آنها دقيقاً ياد شده است.
مجمع اللغّات. جمعى از محققان. (چاپ سوّم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى 1372). 1378ص, وزيرى.
فرهنگى است جام و كارآمد در شناخت اصطلاحات حقوقى, اقتصادى, ادارى, تعلم و تربيت, علوم سياسى, آمار و علوم تطبيقى و … كتاب را مؤلف به سر زبان عربى, انگليسى و فرانسوى تدوين كرده است و آقايان آيت الله زاده شيرازى, آذرنوس و محمود عادل آن را به فارسى برگردانده و به چهار زبان منتشر يافته است.

فهرست مقالات فرهنگى.

مديريت نمايه سازى. (چاپ اوّل: تهران, سازمان مدارك فرهنگى اسلامى). 215ص, وزيرى.
فهرست مقالات فرهنگى مطبوعات جمهورى اسلامى است كه در مهرماه 1371 نشر يافته است; در ذيل عناوين كلى دين, زبان و ادبيّات, علوم اجتماعى فلسفه و روانشناسى, تاريخ و جغرافيا, كتابدارى و اطلاع رسانى, هنر, علوم خالص و علوم كاربردى. در اين مجموعه مقالاتى در موضوعات ياد شد فهرست مى شود كه از جنبه فرهنگى ـ اجتماعى به مسأله پرداخته باشد.

كتابنامه حضرت فاطمه زهراء(ع).

ناصرالدين انصارى قمّى. (قم, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, 1372). 192ص, رقعى.
گزارش كتابهاى تدوين شده درباره حضرت زهرا ـ ع ـ است كه بدين سان تنظيم شده است: كتابهاى چاپى عربى و فارسى وارد و … كتابهاى خطى عربى, فارسى و اردو, فهرست منابع, نام مؤلفان, مترجمان و مؤلف در پيشگفتار از چگونگى ثبت و ضبط كتابها سخن گفته و برخى از اشعارمرحوم انصارى قمى را نيز بدان افزوده است كه گويا تحميلى است بر خريدارى كه فقط كتابشناسى مى خرد.
راهنماى مجله هاى ايران: 1370. پورى سلطانى و رضا اقتدار. (چاپ اول: تهران, كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران, 1371). 247ص, وزيرى.
راهنمايى است شامل مشخصات كليه مجله هايى كه به فارسى به زبانهاى ديگر در ايران منتشر مى شود. در ذكر مشخصات هر مجله, نام و نوع و فاصله انتشار و صاحب امتياز و مدير مسؤول و قيمت اشتراك مجله آمده است. راهنماى حاضر نشان مى دهد كه در سال 1370 مجموعاً 422 منتشر مى شده است.

فهرست مقالات فرهنگى.

مديريت نمايه سازى. (چاپ اوّل: تهران سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى, 1371). 542«16 ص, وزيرى.
فهرست مقالات فرهنگى مطبوعات جمهورى اسلامى است كه در تابستان 1370 در ذيل اين عناوين منتشر شده است:
كليات, سياسى, فرهنگ و جامعه. آفرينش فرهنگى, ارتباط آموزش و پرورش, هنر, صنعت فرهنگى, فعاليت هاى اجتماعى اقتصاد.
پايان بخش آن, فهرست نام كسان, فهرست تحليلى و فهرست جرايد است.
فهرست مقالات فرهنگى در مطبوعات جمهورى اسلامى ايران.
مديريت نمايه سازى. (چاپ اوّل: تهران, سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى, 13671). 620ص, وزيرى.
اين جلد فهرست مقالات منتشر در بهار 70 را در بر دارد.

حديث

شرح و تفسير دعاى مكارم الأخلاق. محمد تقى فلسفى. (چاپ اوّل: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى , 1372). ج 3, ص, وزيرى.
شرح و تفسير گسترده بخشهاى ديگرى است از دعاى بسيار مهم مكارم الأخلاق. در چگونگى اين شرح به هنگام نشر جلد اوّل توضيحاتى داده ايم. (شماره , ص ).
عناوين برخى از بخشهاى اين جلد چنين است: ميانه روى اهل حق و صواب, هدايت و راهنمايى, درخواست پيروزى قيامت. عوامل استخلاص, امام و درخواست اصلاح, بركنارى از اسراف و مصونيت از بكاه شدن رزق و …
هزار گوهر.
عطاء اللّه مجدى. (چاپ سوّم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 421ص , وزيرى.
گزينش است از كلمات قصار اميرالمؤمنين ـ ع ـ از نهج البلاغه با ترجمه اى روان به نظم و نثر فارسى. چاپ كتاب نيز زيبا و شكل ظاهرى آن چشم نواز است.

الحديث.

مرتضى مزيد. (چاپ نهم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372) ج1, 404 ص, رقعى. مجموعى است از احاديث كه به گونه موضوعى و بر اساس حروف الفبا سامان يافته است. اين احاديث از مجموعه آثار تربيتى خطيب توانا حضرت حاج شيخ محمد تقى فلسفى گرد آمده و ترجمه هاى آنها نيز به نامه وى است. اين جلد از حرف الف است تا خ و برخى از عناوين كلى آن بدين قرار است: آخرت, آزادى, آزمايش, اخلاق پسنديده, اخلاق ناپسند, ازدواج, انفاق, پير, تندرستى, جوان, جهاد, حق, حكمت, فدا و …
چهل حديث: مسجد.
سيد حسين زينالى. (چاپ اوّل: تهران, سازمان تبليغات اسلامى, 1372). 50 ص, پالتونى.
چهل حديث به همراه ترجمه, درباره مسجد و جايگاه آن در فرهنگ اسلامى, آداب مسجد رفتن و فضيلت نماز و عبادت در آن و … است.
پانصد حديث. تنظيم و تصحيح احمد صادقى اردستانى. (چاپ اوّل: قم, دفتر تبليغات اسلامى, 1372). 288ص, رقعى.
مجموعه است از احاديث اعتقادى, اخلاقى و اجتماعى كه آقاى اردستانى ترجمه كرده و با دقت به منابع و مصادر حديثى ارجاع داده و آقاى يوسف شيرين كلام ترجمه را به شعر كشيده است.

فقه و حقوق

سالك الأفهام الى تنقيح شرائع الأسلام. زين الدين بن على (الشهيد الثانى) تحقيق مؤسسة المعارف اسلامية. (چاپ اوّل: قم مؤسسه ياد شد, 1413). ج1 485ص , وزيرى.
سالِك الأفهام يكى از مهمترين شرحهاى كتاب گرانقدر و ارجمند شرايع الأسلام است كه اكنون جلد اوّل آن با تحقيقى دقيق و تصحيحى استوار نشريافته است. بيشتر در چگونگى تصحيح و تحقيق آن سخن گفته ايم. (شماره 9 ص52)
اسلام و حقوق بشر
زين العابدين قربانى. (چاپ چهارم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 510 ص, وزيرى.
بررسى و تحقيقى است گسترده و دقيق درباره برخى از مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر و مقايسه آن با قوانين اسلام.
كتاب در سه بخش سامان يافته است: بخش اوّل از حقوق و منابع آن بحث كرده و در ضمن آن به پيدايش حقوق سرچشمه حقوق, منابع حقوق اسلامى و … پرداخته شده است. بخش دوّم نگاهى است گذرا به سير حقوق در طول تاريخ. در اين بخش منشور كورش كبير, اصول جمهورى افلاطون و منشور ملل متحدّ گزارش شده و چگونگى تدوين و نشر اعلاميّه حقوق بشر بحث شده است. بخش سوّم, كه اساسترين بخش كتاب است, به مقايسه موادى از اعلاميّه حقوق بشر و قوانين اسلام پرداخته و در ضمن آن از ريشه هاى نظام طبقاتى و تبعيضات نژادى و نژاد پرستى در دوران معاصر بحث كرده است. در اين بخش آيين مساوات در اسلام بررسى شده و ابعاد آن در قوانين اسلامى و نمودهاى زنده و مظاهر ارجمند شما نموده است. آزادى و ابعاد آن از جمله بحثهاى ارجمند و خواندنى اين كتاب است.
عدالت و قضا در اسلام. صدرالدين بلاغى. (چاپ پنجم: تهران انتشارات اميركبير, 1370). 379, وزيرى.
كتاب با مقدمه اى آغاز مى شود دراز دامن و خواندنى درباره امتيازت قوانين اسلامى و سير و تطوّر قانوننگذارى در اسلام. آنگاه متن كتاب است با چهار فصل. فصل اوّل اهميت, عظمت و ابعاد عدالت از ديدگاه اسلام را با افت و استوار نمايانده و در فصل دوّم از قضاوت در نگاه اسلام سخن گفته است. فصل سوّم عمده دار تبيين چگونگى قوانين كيفرى اسلام و شرايط اجراى آن است. در فصل چهارم و با عنوان چند صحنه مسهيّح از دادگاههاى اسلامى مؤلف 36 صحنه را از دادرسى و دادرى محاكم قضايى اسلامى به تصوير كشيد و با نثرى زيبا و استوار اوج عدالت نگرى در حاكم اسلامى را نشان داده است. متأسفانه كتاب هيچگونه راهنمايى ندارد.
رساله نوين, ج4: مسائل سياسى و حقوقى, ترجمه بخشهائى از كتاب البيع و تحرير الوسيله امام خمينى. گردآورى عبدالكريم بى آزار شيرازى. (چاپ پنجم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 403 ص, وزيرى.
در مقدمه كتاب به تاريخ سياسى اسلام و اصول فلسفه سياسى آن پرداخته شده و در قسمت اول كتاب به چگونگى كشوردارى و اقسام حكومتها اشاره شده و در قسمت دوم به مسائل حقوق و جزائى اشاره رفته است.

رمضان.

روحانى. (چاپ سوّم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 48 ص, رقعى.
تصويرى است زيبا, خواندنى و دلپذير از رمضان و روزه و آموزه هاى آن. مؤلف با نگاهى احساسى و با تكيه بر برخى از آيات و تعليم اسلامى درباره روزه كوشيده است تا از روزه چهره معنوى, زندگيساز و اجتماعى و انقلابى ارائه دهد.
ربا و قرض در اسلام.
محمد حسين ابراهيمى. (چاپ اوّل: قم, دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, 1372).
328ص , رقعى.
اين كتاب بحثى مستوفا از ربا و قرض در نگاه فقهى و قرآنى آن. در فصل اوّل موضوع ربا را تبيين كرده است و در فصل دوّم از تاريخ ربا و معناى لغوى و اصطلاحى آن بحث كرده و آيات مربوط به آن را بدقت تفسير كرده است. انواع ربا در فقه شيعه و سنى و حَيِلَ در ربا از بحثهاى ديگر اين مجموعه است. در فصل پايانى كتاب از فرض سخن رفته است و مفهوم آن در فقه و جايگاهش در اقتصاد اسلامى و معيشت جامعه اسلامى. كتاب تحقيقى است مستند و خواندنى.
فلسفه و كلام
آزادى ابراز عقيده يا اهانت به توده ها. ابوحسين. ترجمه احمد بهپور. (چاپ اوّل: تهران, سازمان تبليغات اسلامى, 1371). 232ص , وزيرى.
استكبار جهانى به آهنگ ضربه زدن به هويت فرهنگى و دينى مسلمانان با به كارگيرى عنصرى زشت انديش كتاب (آيه هاى شيطانى) را نشر راد. فتواى مدافع بى بديل مكتب حضرت امام خمينى ـ رضوان الله عليه ـ طوفانى عليه آن بپا ساخت و خيزش اعجابِ آور مسلمانان در پى آن فتواى غرب مستكبر را به عكس العملهايى جنون آميز را داشت.
غرب با بهره ورى از مجامع بين المللى و تريبونهايى كه در اختيار داشت كه سيد حركت مسلمانان را ستيز با آزادى عقيده جلوه دهند.
نويسنده كتاب كوشيده است تا زمينه هاى نگارش كتاب را بشناساند و ابعاد ترفته هاى غربيان را بنماياند. بر روى هم كتاب از يكسوى پاسخ نويسنده كتاب آيات شيطانى است و از سويى تحليلى از فتواى امام خمينى و در نهايت چهره نمايى هوشمندانه اى از توطئه مستكبران عليه اسلام.

حقيقت روح.

احمد زمرديّان. (چاپ سوّم: تهران, دفتر نشرفرهنگ اسلامى, 1372). 706 ص, وزيرى.
بحثى است گسترده درباره روح و مسائل مربوط به آن در پنج بخش و با عناوين: اصالت روح, معرفت نفس, بطلان نفاسخ و عدد ارواح, عالم ارواح و عالم برزخ, پيوستن ارواح با اجساد اصلى خود تا مقام خلود.
در ضمن اين فضول مسائل مهم و بسيارى از جهان واپسين بررسى شده است.
اديان زنده جهان. رابرت ا. هيوم. ترجمه عبدالرحيم گواهى. (چاپ: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 389ص, وزيرى. اديانى كه از آسياى جنوبى (هند) نشئت گرفته اند, اديانى كه از آسياى شرقى (چين و ژاپن) نشئت گرفته اند, اديانى كه از آسياى غربى (فلسطين, ايران و عربستان) نشئت گرفته اند, در ضمن سه بخش مورد بررسى قرار گرفته است. در فصل مربوط به اسلام, پاورقيهاى استاد محمّد تقى جعفرى, اشكالات و ابهامات كتاب را زدوده است.
درباره هگل و فلسفه او: مجموعه مقالات. كريم مجتهدى. (چاپ اول: تهران, اميركبير, 1370. 162ص, وزيرى.
مشتمل بر يازده مقاله درباره زندگى هگل و فلسفه اوست. نظر هگل درباره شك , ديالكتيك در فلسفه هگل, فلسفه تاريخ از نظرگاه هگل, تاريخ فلسفه از نظر هگل , بحثى در منطق هگل, عنوان برخى از مقالات اين مجموعه است. در هر مقاله به كلياتى از موضوع پرداخته شده و اشاراتى مهم به آن شده است.
فلسفه هگل. فلسفه هگل. ترجمه حميد عنايت. (چاپ ششم: تهران, شركت سهامى كتابهاى جيبى با همكارى اميركبير, 1370). 2ج, 787ص, رقعى.
كتاب مرجع و عالمانه اى درباره فلسفه هگل كه دشواريهاى فلسفه او را با زبان ساده تر تشريح كرده است. ترجمه كتاب نيز خوشخوان و سهل التناول است و معادلهايى كه براى واژه بيگانه انتخاب شده براى مترجمان سودمند است.

نظام هستى.

جلال الدين فارسى. (چاپ اوّل: تهران, مؤسسه انتشارات اميركبير, 1370). 236ص , رقعى.
مؤلف در اين كتاب كوشيده است در پرتو آيات قرآنى به شناخت هستى و ابعاد آن بپردازد. ابتدا دو وجه هستى (مساوى و محسوس, غيب و ملكوت) شرح مى شود و آنگاه مقدمات شناخت اين دو وجه از عالم هستى تبيين مى گردد. در ضمن بحثهاى مختلف كتاب از محو و اثبات, كتاب مبيين, برزخ و فضيلت فطرت, عرش, فرشتگان و مأموريت آنها, اسراء و معراج با دقت سخن رفته است. نظام هستى نگاهى است نو و كارآمد به مباحث هستى مؤلف بدون هيچ مقدمه بحث اصلى را آغاز كرده است. شايسته بود در مقدمه اى, چگونگى بحث و شيوه استدلال و آهنگ كلى كتاب تبيين شود.
توضيح و تكميل شرح باب حاوى عشر.
ترجمه و شرح حسن مصطفوى (چاپ اوّل: تهران, مؤسسه انتشارات اميركبير, 1370). 208ص, وزيرى.
شرح باب حاوى عشر كتابى است كلامى كه به اختصار و اتقان, استوارى و پيراستگى شهره است. اين اثر ارجمند كه حاصل انديشه دو تن از فقيهان و متكلمان بزرگ شيعى (علامه حلى, فاضل مقداد) است قرنهاست كه جزء متون درسى كلامى شيعى در حوزه هاى علميه است. آقاى مصطفوى پس از نقل متن كتاب و ترجمه متن و شرح, نكات سودمندى را در تكميل شرح مطالب آن افزوده و بر روى هم كتابى خواندنى تر و سودمندتر فراهم آورده است.
مجموعه مقالات و گفتارها پيرامون حضرت مهدى(عج).
جمعى از نويسندگان. (چاپ اوّل: تبريز, مسجد آية اللّه انگجى, 1413).
315ص, وزيرى.
مجموعه اى است از مقالات علمى و تحقيقى درباره امام زمان ـ ع ـ به خامه تنى چند از عالمان و متفكّران عناوين برخى از مقالات چنين است: نگاهى به كتاب شرعة القسيمه از رضا استادى, ولى عصر مهدى موعود. تجليل تبريزى, پاسخ يك سئوال پيرامون دعاى ندبه از علاّمه تسترى. ويژگيهاى حكومت جهانى مهدى(عج) از مكارم شيرازى, سى كلمه نورانى از حسن زاده آملى.

خدا و علم.

ژان گيتون و ديگران ترجمه عباس گواهى (چاپ دوّم: تهران دفتر نشر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). و 17ص, رقعى.
آيا در پايان قرن بيستم مى توان خدا و علم را در يك مجموعه فكرى آورد؟ در اين كتاب ـ كه به صورت گفتگو تنظيم شده است مؤلفان چگونگى تعارض ميان انسان معتقد و علوم مادى را به صورت مباحثه اى بنيادى عرضه دارند. از خلال استدلالها و پرسشهاى آنان بروشنى پيداست كه موضوع و موقع و مقام انسان در كائنات در مركز المشغوليها قرار دارد.
معرفت شناسى از ديدگاه فلاسفه اسلامى و غربى سيد حسين ابراهيميان (چاپ اوّل, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 244 ص, وزيرى.
بحثى است گسترده درباره شناخت وسائل مربوط به آن از نگاه فيلسوفان اسلامى و غربى. عناوين برخى از فصول آن چنين است: تعريف شناخت امكان شناخت, علم فصولى, ريشه هاى اصلى شناخت, اقسام مفاهيم كلى اصالت حسّ يا عقل, ابزار شناخت و ارزش شناخت.
برهان قاطع پيرامون قيامت.
على اكبر سيف (چاپ اوّل: قم, دفتر تبليغات اسلامى, 1372). ج1, 215ص, وزيرى.
مؤلف كوشيده است تا در پرتو آگاهيهاى قرآنى و روايى مباحث وسائلى را از قيامت مورد كند و كاو قرار دهد كه به گونه تحقيقى كمتر مورد توجه بوده است. در اين پژوهش وى به زمان و مكان و طول مدت قيامت پرداخته و از علائم قيامت و نشانه هاى عمومى آن بحث كرده است. بحث از خوارج يأجوج و مأجوج, طلوع خورشيد از مغرب, خروج دابة الأرض, خروج دجال از ديگر مباحث كتاب است.
اخلاق و تعليم و تربيت
مديريت اسلامى.
محمد حسن نبوى. (چاپ اوّل: قم, مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم, 1372). 365 ص, وزيرى.
بحثى گسترده درباره مديريت و مسائل مربوط به آن است. حكومت و مديريت, در فصل اوّل بحث شده و در فصلهاى بعدى برنامه ريزى, اهميت و فوائد آن, لوازم برنامه ريزى و انواع و اركان آن بررسى شده اند. رهبرى, رفتار رهبرى, , كنترل, پيگيرى, تصميمگيرى و سلوك در مديريّت از بحثهاى ديگر اين كتاب است.
اسلام و صلح جهانى
سيد قطب. ترجمه سيد هادى خسروشاهى و زين العابدين قربانى.
(چاپ پنجم: تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 248ص, رقعى.
ترجمه كاملى است از اثر ارجمند و خوادنى نويسنده و متفكر اسلامى, سيد قطب با عنوان السّلام العالمى والأسلام. كتاب با مقدمه اى آغاز مى شود با عنوان جهان در لبه پرتگاه در اين مقدمه جهانخوارى و آتش افروزى مستكبران و سابقه تسليحاتى جبار آن, كه اكنون ابعاد وسيعترى يافته, به تصور كشيده شده است. متن كتاب با عناوينى چون صلح جهانى و نظريه اسلام, آرامش درون و وجدان, آرامش و صلح در خانه, صلح و آرامش در جامعه و صلح جهانى است بهره گيرى مؤلف از آيات الهى و تفسير هوشمندانه او از آيات قرآن ستودنى است.
اخلاق و تربيت اسلامى.
محمد حسين واثقى راد. (چاپ اوّل, تهران, سازمان تبليغات اسلامى 1371). 232ص, وزيرى.
اين كتاب در نه فصل به بررسى برخى از مسائل اخلاقى و تربيتى پرداخته است. در فصل اوّل تربيت و اركان آن توضيح داده شده و در فصل دوّم مفاهيم وابسته به اخلاق بررسى شده است. در فصول ديگر از ارزشهاى اخلاقى, اخلاق و وابستگيهاى اجتماعى, نيّت, حب و بغض, تقوا و ياد خدا بتفضيل سخن رفته است.
خلاصة الالفاظ جامع العلوم. سيد جلال الدين بخارى. تصحيح غلام سرور. (اسلام آباد, مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان, 1371). 606ص, وزيرى.
مجموعه سخنان شيخ مرشد در مجالس مريدان خود است كه مشتمل است بر مسائل عرفانى و اهميت ذكر و مسائل اخلاقى و تفسير آيات قرآن و احاديث رسول خدا ـ ص ـ و مواعظ ديگرى در سيرى و سلوك الى اللّه.
انسان و جهان فرا آگاهى: حسن ششم. محسن فرشاد. (چاپ اوّل: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 351ص, وزيرى. نيروى ناشناخته انسان, كشف و شهود يا مكاشفه, درخت معرفت باطنى, رؤيا و حسن ششم, خودشناسى يا حسن فرا آگاهى, حالات گوناگون آگاهى و شعور, عنوان برخى از گفتارهاى اين كتاب است.
كودك و دنيا خارج او. د. و. وينيكات. ترجمه نازنين 1. طباطبايى. (چاپ اول: تهران, دفترنشر فرهنگ اسلامى, 1372). 180ص, وزيرى.
مشتمل است به مطالبى درباره كودك و والدين او, مربيان تعليم و تربيت كودك و كاركنان امور اجتماعى. نويسنده كتاب از متخصصان روانكاوى كودك است.
تعليم و تربيت اسلامى.
على شريعتمدارى. (چاپ ششم: تهران مؤسسه انتشارات اميركبير, 1370). 250ص, رقعى.
درباره تعليم و تربيت و مسائل مربوط به آن از نگاه اسلام است مؤلف از متخصصان تعليم و تربيت و از پژوهشگرانى است كه در اين باره آثار سودمند و ارجمندى نگاشته و يا ترجمه كرده است. در اين كتاب وى در ضمن پنج فصل از انقلاب فرهنگى و آموزشى, ويژگيهاى اساسى انسان, نظام تربيتى اسلام, آموزش در اسلام و هدفهاى تربيتى در اسلام سخن گفته است. بحث از فرهنگ, چگونگى آموزش در دوره هاى مختلف جنبه الهى در تربيت اسلامى, ابعاد هدايت الهى, هدايت و تعليم و تربيت, جايگاه تعقّل در تعليم و تربيت . معيارها و هدفها در تربيت اسلامى , از مباحث كتاب است. فهرست كتاب فقط عناوين فصول را دارد به هيچ روى گوياى مطالب خوب و خواندنى كتاب نيست.

راهنماى پدران و مادران.

محمد على سادات. (چاپ سوّم: تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 160ص, رقعى.
مؤلف از پس سالهاى دراز فعاليت تربيتى و تدريس در جلسه هاى آموزشى اكنون حاصل تجربه هايش را در دو جلد عرضه مى كند. اين جلد ويژه شيوه برخورد با نوجوانان است و با اين عناوين كلى: شيوه هاى برخورد با نوجوانان, تربيت ويژه دختران و پسران, نوجوانان و ميل جنسى تربيت دينى نوجوانان, روابط پدر و مادر و تأثير آن در تربيت فرزندان.
آفتابى در هزاران آينه: پرتوى از زندگانى تابناك امام مجتبى عليه السلام. جواد نعيمى (چاپ اول: تهران, سازمان تبليغات اسلامى, 1371). 120ص, رقعى.
اجمالى از زندگانى امام حسن ـ ع ـ و ويژگيهاى آن حضرت و روزگار وى و برخوردش با معاويه با قلمى زيبا گزارش شده است.
زندگى دوازده امام(ع).
هاشم معروف الحسنى. ترجمه محمد رخشنده (چاپ اوّل: تهران مؤسسه انتشارات اميركبير, 1370). 2ج, 614«588ص, وزيرى. هاشم معروف الحسنى از فقيهان, عالمان, و متفكّران آگاه و هوشمند لبنانى است و كه گزيده نگارى, دقت در عرضه مطالب, آگاهى بر جريانهاى گونه گون در تفكر اسلامى و آزاد انديش را از ويژگيهاى آثارش توان شمرد.
كتاب گرانقدر وى با عنوان (سيرة الأئمه الأثنى عشر) از بهترين آثارى است كه درباره زندگانى امامان شيعه ـ ع ـ آمده است.
اكنون ترجمه روان و خوشخوان آن را پيش روى داريم با عنوان (زندگى دوازه امام(ع)). در جلد اوّل بتفضيل از زندگانى حضرت زهرا(ع), على(ع) و امام حسن مجتبى(ع) سخن گفته و در پرتو آگاهيهاى تاريخى ديدگاههاى مستشرقان و برخى مورخان سنى را هوشمندان نقد كرده است. جلد دوّم با زندگانى اباعبدالله الحسين(ع) آغاز مى شود و با طرح بحث مهدى در اديان, متون اسلامى درباره امامت امام دوازدهم ـ ع ـ سفراى چهارگانه غيب ادامه مى يابد.
جاى جاى اين مجموعه سرشار است از اطلاعات سودمند و نقد و بررسيهاى دقيق. متأسفانه مؤلف در گزارشهاى تاريخى منابع نقلها را نمى آورد كه از كاستيهاى پژوهش مؤلف است.

انديشه تحريم در تاريخ سياسى ايران

موسى نجفى. (چاپ اوّل: مشهد بنياد پژوهشهاى آستان قدس رضوى, 1371). 176ص, رقعى.
مؤلف كوشيده است ابعاد تحريم بهره ورى از عرضه هاى خارجيان را (رويه ديگرش تسلّط اقتصادى و مآلاً فرهنگى سلطه گران بوده است) بشناساند و متون و مبانى و چگونگى تكوين اين انديشه را با گويد. در فصل اوّل از ماهيت شيعى و فرهنگ سياسى تحريم در عصر خبرى سخن رفته و در فصل دوّم اسناد و فتاوى آن نشان داده شده است. فصل سوّم عهده دار عرضه پيوند انديشه تحريم با خودكفايى و موازنه منفى است و در فصل چهارم ريشه ها و ابعاد مسأله را در متون و وسائل سياسى كاويده است. فص پنجم نقدى است بركنار (شورش بر امتيازنامه اثرى). بسيارى از اسناد كتاب مهم و شايان توجه است امّا مؤلف از جايگاه اين اسناد و چگونگى در اختيار بودن آن سخن نگفته است و منابع وى در بهره گيرى از اين اسناد روشن نيست.

يزد نامه.

ايرج افشار. (چاپ اوّل: تهران, فرهنگ ايران زمين, 1371). 599«60 ص, وزيرى, تصوير.
يزدنامه, كه اكنون جلد اوّل آن نشر يافته است, در برگيرنده مقالات و پژوهشهاى مهم و مراجع پراكنده اى خواهد بود كه پژوهشيان را درباره شناخت تاريخ و فرهنگ يزد يارى رساند. اين جلد در هشت بخشست سامان يافته است: بخش اوّل با عنوان يزدنما دارى استعمارى است درباره يزد و يادداشتهاى پراكنده مؤلف درباره آن. بخش دوّم گزيده كتابشناسى توصيفى و تحليلى و نيز كتابشناسى گزارشاتى يزد است. در بخش سوّم بخشهاى از متون كهن درباره يزد چاپ شده و در بخش چهارم پژوهشهاى تاريخى آمده است. باستانشناسى, آثار باستانى, جغرافيا و سفرنامه و فرهنگ و ادبيات بخشهاى ديگر كتاب را تشكيل داده است.
يزدنامه, چنان كه از مجلد اوّل آن پيداست, دستمابه اى كارآمد و ارجمند خواهد بود براى محققانى كه درباره يزد آهنگ پژوهش داشته باشند.
سالهاى اسارت.
قاسم جعفرى. (چاپ اوّل: قم, دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, 1372). 232ص, رقعى.
اين كتاب گزارشى مستند است از اسارت و زندگانى در اسارت قلّه سانان نستوه شرف, رادى, جهاد و حماسه. در روى جلد با خواندنى جملات توضيحى (خوشه هاى خاطره, گذرى بر صخره هاى سخت و تكيده اسارت يا اقامت بر دشت سبز عاطفه هاى امت, خواننده در خواهد يافت كه با نثرى شورانگيز و تصويرى دلپذير و ترسيمى هوشمندانه در اين كتاب رويارو است. روحانى آزاده حضرت جعفرى با نثرى بس شكوهمند از چگونگى اسارت, زندگانى در اردوگاهها و جريان آزادى سخن گفته و خاطره هاى شكوهزاد دوران اسارت اسيران را به گونه اى دلپذير بقلم كشيده است. كتاب تصويرى است بس گرانقدر از عشق, عرفان, شكوه و استوارى بيدار دلان و در آن روى سكّه نمايشى است از درندگى, جلاّدى و گرگ صفتى انسان نمايان و گاه زشت خويان ثمره هاى جاودانه و و شيرينى دوران اسارت بر شيخ انديشان و قلّه سانان آزاره مبارك باد.
عرشيان بانگ وللّه على النّاس زنند. سيد جعفر شهيدى. (چاپ اوّل: حوزه نمايندگى ولى فقيه در امور حج و زيارت, 1371). 136ص, رقعى. تصوير.
مكه معظمه و تاريخ آن و مساجد و مكانهاى مقدس آن و تاريخ خانه كعبه در بخش اول كتاب مورد بررسى قرار گرفته است. در بخش دوم به مدينه منوره و تاريخ آن و مسجد نبوى و ديگر مساجد آن پرداخته شده است.
اسلام در ژاپن. مسيح مهاجرى. (چاپ پنجم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى , 1372). 240ص, وزيرى.
گزارشى است از سفر نويسنده در ژاپن و هند و تايلند و هنگ كنگ كه در آن به اجمال تاريخ هريك از كشورها و وضع مسلمانان در آنجا مورد بررسى قرار گرفته است. در مقدمه شهيد آيت الله دكتر بهشتى بر اين كتاب آمده است كه جالبترين جنبه اين گزارش اين است كه نويسنده دريافته است كه شرط اصلى دعوت ديگران به اسلام اين كه لااقل دعوت كنندگان الگوى عملى اسلام باشند.
حيات فكرى و سياسى امامان شيعه. رسول جعفريان. (چاپ دوّم: تهران, مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى, 1372). 2ج, 300«300ص, وزيرى. تبيين و توضيح سيره امام ـ ع ـ و تحليل و بازشناسى دقيق و عرضه استوار آن, بى گمان در حيات فكرى و موضع اجتماعى دينى و فرهنگى است مسلمانان كارآمد و سودمند خواهد بود نمودن ابعاد سياسى, فكرى و اجتماعى زندگى امامان, در حقيقت قلّه هاى افراشته انسانيت را در پيشه بد نسلها نهادن و همگان را به قلّه سانى و فرازمندى خوانده است. كتاب حيات فكرى و سياسى امام شيعه, با تكيه بر نصوص روايى و تاريخى در پرتو تحليلى دقيق از جريانهاى اجتماعى و فرهنگى و بدور از دراز گوييها ناهنجار كوشيده است تا از منظر ياد شده به زندگانى آن بزرگواران بنگرد. مقدمه استاد علاّمه جعفر مرتضى عاملى در بازشناسى چ-ند و چون نصوص موجود درباره ائمه ـ ع ـ و چگونگى بهره ورى از آن است منابع فراوان, استناد دقيق مباحث, دورى از برداشتها متذوقّانه و دقت در نصوص براى گزارشهاى تاريخى از جمله نكات كتاب است.
تشميع در سير تاريخ.
سيد حسين جعفرى. ترجمه سيدمحمد تقى آية اللّه (چاپ ششم: دفتر نشر فرهنگ اسلامى تهران , 1372). 389 ص, وزيرى.
بحثى است دقيق و مستند از علل پيدايش تشيع و سير تكوين آن در اسلام. كتاب در يازده فصل سامان يافته است. در فصل اوّل به تبيين مفاهيم اصلى بحث پرداخته و معانى واژه هايى چون شيعه , سنى و … را بازشناسى كده است. بحث وى از سقيفه به عنوان آغاز دسيسه ها و ديگرسانيهاى سياسى و فرهنگى در اسلام جالب و خواندنى است. در فصولى ديگر از كوفه پايگاه فعاليت شيليان, صلح امام حسن ـ ع ـ شهادت امام حسين ـ ع ـ بازتاب واقعه كربلا, امام جعفر صادق ـ ع ـ و … سخن رفته است.

سياحت شرق.

آقا نجفى قوچانى. (چاپ چهارم: تهران, مؤسسه انتشارات اميركبير, 1370). 696ص, رقعى.
كتابى است بسيار خواندنى, جالب و شيرين. مرحوم آيت الله سيد محمد حسن نجفى از فقيهان و عالمان نيك انديش و آگاه و از شاگردان برجسته آخوند و خراسانى و حوزه مشهد, اصفهانى و نجف است. كتاب يكسره زندگانى خودنوشت وى است كه خواننده با خواندن آن با حقايق تاريخى بسيارى از حوزه هاى ياد شد, وقايع مشروطيت و وضع فرهنگ و معيشت آن روزگاران آگاه مى شود. درباره اهميت كتاب از جمله ر. ك: نشر دانش , شماره /ص )
خلاصه تاريخ اسلام. سيد هاشم رسول محلاتى. تلخيص محمد على چنارانى. (چاپ اول: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). ج3, 312 ص, وزيرى.
در كتاب حاضر به زندگى امام حسين ـ ع ـ در ضمن هفت بخش پرداخته شده است. ولادت و دوران كودكى, امامت و قيام آن حضرت, بررسى قيام عاضورا و گزارشى از وقايع آن روز, شهادت آن حضرت و شمّه اى از فضايل و مكارم او, به اجمال مورد بررسى قرار گرفته است.
خلاصه تاريخ اسلام. سيد هاشم رسولى محلاتى. تلخيص محمد على چنارانى. (چاپ اول: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1371). ج1, 359 ص, وزيرى.
در بخش اوّل كتاب به زندگى اميرالمؤمنين على ـ ع ـ و دوران خلافت و ماجراى شهادت آن بزرگوار پرداخته شده است. بخش دوّم درباره زندگى حضرت فاطمه زهرا ـ س ـ و فضايل آن حضرت است. در آخرين بخش به زندگى امام حسن ـ ع ـ پرداخته شده است.
زينب بانوى قهرمان كربلا. عايشه نيت الشاطى.
ترجمه و نگارش حبيب چاپچيان (حسان) و مهدى آيت الله زاده نائينى. (چاپ پانزدهم: تهران, اميركبير, 1370). 191ص, رقعى.
ترجمه كتاب بطلة كربلا, تأليف نويسنده نامدار مصرى است كه زندگى پر رنج و شور حضرت زينب را به صورت داستانواره اى گزارش كرده و به گفته نويسنده: (اين كتاب, تاريخ تنهانيست; اگر چه تمام مدارك آن از اسناد اصلى تاريخ گرفته شده است. و هر چند, اغلب در نگارش و بيان, بيشتر به يك داستان شباهت دارد, افسانه هم نيست.)
روايت انقلاب.
جواد محدثى. (چاپ دوّم: تهران, مؤسسه انتشارات امير كبير, 1371). 264 ص, رقعى.
اين كتاب به گفته مؤلف آن ثمره تأملها و درنگها در آستان (روز خدا) و به كارگيرى (قلم) براى احياء و يادآورى (ايام اللّه) است. كتاب گزارشگر مناسبتهاى ماههاى شمسى و قمرى است با نگاهى تحليلى به حوادث آنها بدين لحاظ از چهره ها , رويدادها, حركتها, تجمعها و گونه گونى در آن سخن رفته است و براستى روايتى است هوشمندان از تاريخ انقلاب. نثر مؤلف زيبا, پرداخت حوادث دقيق و گزارشها خواندنى و دلپذير است.
فاطمة الزهراء.
علاعمه امينى ـ (چاپ پنجم: تهران, مؤسسه انتشارات امير كبير, 1370). 120ص, وزيرى.
شناخت علاّمه امينى از سيره معصومان و فضايل و مناقب آن بزرگواران يسى ژرف و گسترده بوده است و موسوعه عظيم الغدير را نمونه والاى آن ژرف انديش و گسترده نگرى بايد دانست. در اين مجموعه در ضمن چند گفتار علاّمه بزرگوار به تفسير آياتى پرداخته است كه فاطمه اطهر ـ س ـ مصداقى از آن آيات داشته شده است و نيز رواياتى را شرح كرده كه در فضيلت و عظمت آن بزرگوار وارد شده است. كتاب بسيار دقيق و خواندنى است, ولى متأسفانه فهرست آن به هيچ روى گويا و شايسته اين اثر فخيم نيست.

قصص قرآن.

صدرالدين بلاغى (چاپ پانزدهم: تهران, موسسه انتشارات امير كبير, 1370) 420ص, وزيرى.
دستمايه اين كتاب, (قصص القرآن) اثر گرانقدر احمد جادالمولى, نويسنده مصرى و همكارانش است كه آقاى بلاغى سالها پيش آن را به فارسى برگرداند و با افزونيهايى با عنوان قصص قرآن نشر داده است. كتاب آقاى بلاغى نثرى استوار و تبيين دقيق دارد و خواندنى است و سودمند. پايان كتاب فرهنگ الفبايى قصص قرآن است كه آقاى بلاغى آن را يكسره تأليف كرده است و راستى را كه كتابى است بسيار ارزشمند.
حجربن عدّى. عليرضا اللهيارى. (چاپ نوزدهم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 215ص, جيبى.
شرح زندگانى و مواضع سياسى حجربن عدّى است با آميزه اى از حوادث سياسى, اجتماعى و تاريخى آن روزگار. مؤلف در پردازش چهره خونين و زندگانى سرشار از اقدام و حماسه حجربن عدّى موفق است.
ابوذر غفارى.
عليرضا اللهيارى. (چاپ شانزدهم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 135ص, جيبى.
گزارشى است خواندنى از زندگانى, اسلام آوردن و رزم بى امان ابوذر غلبه خودكامگى و جباريّت امويان. بار يافتن ابوذر به محضر پيامبر و دلدادگى آن فريادگر بزرگ تاريخ اسلام به رسول الله و استوارى وى در نشر اسلام بخوبى تصوير شده است.
ابوطالب. باقر قربانى زريّن. (چاپ اوّل: تهران, شركت نشر و تبليغ نيك معارف). 56ص, رقعى.
نگاهى است كوتاه و گذرا به زندگانى ابوطالب با عناوينى چون سرپرستى از رسول الله ـ ص ـ حمايت از رسالت, وفات ابوطالب و ايمان وى. در پايان كتابنامه اى آمده است درباره شرح حال آن بزرگوار. بر روى هم اين كتاب اثرى است سودمند, مستند و دقيق.
چهره زن در آئينه قرآن و اسلام
مرتضى فهيم كرمانى. (چاپ پنجم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلام, 1372). 216ص, رقعى.
شرح زندگانى و گزارش شخصيت اجتماعى, فكرى و سياسى گروهى از زنان نامدار است بر پايه قرآن, حديث و اسناد معتمد تاريخى اسلامى. كتابى است سودمند و خواند, امّا متأسفانه تهى از هرگونه فهرست و راهنما. اينك نام برخى از كسان كه شرح حالشان آمده است. بلقيس ملكه سبأ, ساره, آسيه, سميه مادر عمّار, زنيره, پرستار رزم آوران, زنيره زنى در زير شكنجه جبار آن و …
بلژيك . اسفنديار اميد بخش. (چاپ اوّل: تهران, مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى, 1372). 330ص, رقعى.
كتاب نگاهى را در گذرا به بلژيك و وضعيت عمومى, اجتماعى, سياسى و فرهنگى آن. در فصل اوّل از وضعيت عمومى آن سخن رفته است و در فصلهاى سوّم يا پنجم از اوضاع نظامى, سياسى و اقتصادى آن. در فصل پنجم چگونگى روابط سياسى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران با بلژيك شناسانده شده است, و در فصل ششم از روابط اقتصادى جمهورى اسلامى ايران با بلژيك بحث شده است.
عمر مختار.
محمود شلبى ترجمه اراز محمّد سارلى. (چاپ اوّل: تهران , دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 12ص, رقعى.
عمرمختار عالم و متفكر مبارز و قهرمان نستو و ستهنده ليبيايى از بزرگترين و مقاومترين چهره هاى صدر استعمار و استكبار است. اين كتاب گزارشى است گويا و خواندى و سير مبارزات وى. مترجم در مقدمه اى سودمند از شخصيت عمر مختار و پيشينه مبارزات وى و جريان سنوسيه در آن ديار سخن گفته است. متن كتاب گزارشى است دقيق از زندگانى, تحصيلات, مبارزات و مواضع استوار وى در مقابل استعمارگران. و نيز جريان محاكمه و اعدام او. در متن اطلاعات جالب و سودمندى درباره سنوسيه و رهبران آن توان يافت.
مفاخر اسلام.
على دوانى. (تهران, انتشارات اميركبير, 1370). ج2, 504«36ص, وزيرى.
مجموعه مفاخر اسلام كوشش است دقيق و مستند با تنبعى در خور در منابع رجالى و شرح حال نگارى در ثبت و نگارش شرح حال احمد بن الخاق قمى آغاز مى شود و با گزارش زندگانى على بن بابويه قمى پايان مى پذيرد. اين مجلّد مقدمه اى دارد كه در ضمن آن از رجال برقى و برخى ديگر از دشواريهاى رجالى سخن رفته است. اين جلد مجموعه مفاخر اسلام با حروفچينى و صحافى درخورى نشر يافته و فهارس سنّى آن نيز دقيق و سودمند است.
علاّمه امينى مصلح نستوه.
عليرضا سيد كبارى. (چاپ اوّل: تهران, سازمان تبليغات اسلامى, 1372). 129ص, رقعى.
مجموعه ديدار با ابرار مى كوشد تا نمايى گويا و تصويرى دلپذير و درس آموز از زندگينامه علمى, سياسى و اجتماعى حدود پنجاه چهره از قبيله ابرار را در پيشبرد نسل جوان نهد. آهنگى است ستودنى و همتى است ارجمند شماره نهم اين مجموعه ويژه (معمار بزرگ مدينه غدير), علامه امينى, است.
در اين كتاب از تبريز, موقعيت سياسى و اجتماعى آن, هجرت علاّمه به نجف تحصيل و زندگانى در آن ديار, الغدير و اهميت آن, فضاى فرهنگى دو راه نگارش الغدير و ديگر تلاشهاى فرهنگى آن بزرگوار ياد شده است.
شهيد سعيدى فريادى در سكوت. سيد محمّد سعيدى حسن ابراهيم زاده.
(چاپ اوّل: تهران سازمان تبليغات اسلامى, 1372). 156ص, رقعى.
بروزگارى كه جهل, ظلم و جبّاريت چونان سياهيهاى متراكمِ شبهاى ابر پاى فضاى كشور را نيره و نار داشت, گاهى نورى درخشيد و سپيده مى گشود و بيدارى مى آفريد. در كآن مزار آباد بى طپش كه سگوتى رگبار در همه جا حاكم بود و مرغان حقگوى در قفس ستم بودند, سعيدى فريادى بود براى شكستن آن سكوت و اين جزوه شرايش حماسه فريادگرى, شكيبايى و بيدارگرى آن بزرگوار است كه از زندگانى, تحصيلات جهان, همراهى با امام, و سختكوش در راه آرمانهاى آن بزرگوار بتفصيل سخن مى دارد.
اقتصاد
مضاربه در اسلام.
محمد حسين ابراهيمى. (چاپ اوّل: قم, دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, 1372). 142ص, رقعى.
تحقيقى است دقيق و خواندنى درباره مضاربه و مسائل مختلف آن در فصل اوّل از تاريخچه مضاربه سخن رفته است و در فصل دوم با ترسيمى كلّى از آن ابعادش روشن شده است. فصل سوّم عهده دارد تبين دقيق مفهوم لغوى و اصطلاحى مضاربه است. فصول بعدى رابطه مضاربه و شركت شناسانده شد و با توجه به ماهيت آن, موضوعات متفرقه حقوقى مربوط به آن بازنگرى شده است. واپسين فصل كتاب به نقد و بررسى قانون مضاربه در نظام بانكى فعلى پرداخته است.
جمشيده فهيمى فر. (چاپ اوّل: تهران, مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى 310ص, وزيرى.
گزارشى است از موقيّت فلزات سرب و روى در جهان و ايران در شش فصل با ما مباحثى چون ويژگيهاى فنى و اقتصادى سرب و روى توليد و مسائل مربوط به آن, مصرف جهانى آن, روند صادرات و واردات سنگ معدن و فلزات ياد شده.
بررسى مسايل و مشكلات صادرات غير نفتى. جمعى از نويسندگان. (چاپ دوّم: تهران, مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى, 1372). 478ص, وزيرى.
كتاب در ده فصل به بررسى مسائل و مشكلات صادرات غير نفتى پرداخته است. فصول هشتگانه اطلاعاتى است در جهت آشنايى با موضوع بحث شامل تاريخچه, نقش و جايگاه صادرات و …
در فصل نهم مسائل و مشكلات توسعه صادرات غير نفتى بحث شده و در فصل دهم راه حلهاى پيشنهاد مؤثر در جهت بهبودى ساختارهاى توليدى صادرات كشور باز شناسانده شده است.

دبيات

كرمان و كودكى. پولاد عبدالرحيمى. (چاپ اول: تهران, انتشارات كوير, 1372). 217ص, رقعى.
مشتمل بر چند طرح و داستانهايى است كه سوژه آن ايام كودكى نويسنده در كرمان است. در مقدمه كتاب اشاراتى به چگونگى داستانها شده است.
غروب آرى, انتها … اما. كازوايشى گورو. ترجمه مريم ناظرزاده. (چاپ اول: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 357ص, رقعى.
سرود سبز باران به ضميمه بالهاى زخمى پروانه ها جواد نعيمى. (چاپ اول: تهران, سازمان تبليغات اسلامى, 1372). 104ص, رقعى.
قطعات منظوم و منثورى است در سوگ ارتحال امام خمينى ـ ره ـ كه بسيارى از آنها در پيش در مطبوعات منتشر شده بود.
چكاوك. جواد نعيمى. (چاپ اول: تهران, نشر بليغ, 1371. 93ص, رقعى.
مجموعه اى است از اشعار و داستانهاى متنوع كه مخاطب آن كودكان و نوجوانان هستند.
بابا تاريخ. على موسوى گرمارودى. (چاپ سوّم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 49ص, رقعى. تصوير.
داستانى است كه نويسنده طرح آن را در زندان رژيم ستماهى ريخته و در آن پيروزى انقلاب اسلامى پيش بينى شده و نخستين بار در سال 1357 منتشر شده است.
مشأت فاضل جمى. مقدمه و توضيحات و تعليقات هيبت الله مالكى. خط سيد على موسوى نژاد. (چاپ اول: تهران, انتشارات كوير, 1372). 374ص, رقعى.
يكى از آثار مهم ادبى عهد ناصرى است كه نويسنده آن از مجتهدين بنام و امراى كلام بوده است. مطالب كتاب مشتمل است بر قطعاتى از نظم و نثر كه همگى در خور تأمل است و اهل ادب را به كار مى آيد. قطعات منشور كتاب مسجّع است و صنايع ادبى در آن به كار رفته است. شرح حال فاضل جمى بتفصيل در آغاز كتاب آمده و پايان بخش كتاب شامل فرهنگ لغات متن و معناى آن است.
نقد و تحليل ادبيات انقلاب اسلامى. منوچهر اكبرى. (چاپ اول: تهران, سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى, 1371). ج1, ص, وزيرى.
جلد اول كتاب حاضر به بررسى شعر پرداخته و مشتمل بر سه بخش است. در بخش اول به سروده هاى شاعران درباره امام خمينى ـ ره ـ اشاره شده است. بخش دوّم عهده دار بررسى سروده هاى شاعران درباره شهداى بيت الله الحرام است. در سومين بخش به اشعارى كه در سوگ ارتحال امام خمينى ـ ره ـ سروده شده, پرداخته شده است.

دو درياى رحمت.

محمد على مردانى. (چاپ دوّم: تهران, مؤسسه انتشارات اميركبير, 1370). 373ص, رقعى.
مجموعه اى است از سروده هاى شاعر درباره پيشواى انسانيت على بن ابى طالب ـ ع ـ و بانوى اطهر فاطمه زهرا ـ س ـ با عنوانى زيبا: على مظهر عدل الهى و فاطمه مظهر تقوى.
اشعار زيبا, پر مغز, آكنده از احساس و سرشار از معرف كتاب نشانى است از دلدادگى و عشق ارجمند شاعر به آستانه بلند على و فاطمه.

ديدار در بيمارستان.

بنت الهدى صدر. ترجمه رضا زاده. (چاپ پنجم: تهران دفتر نشر و فرهنگ اسلامى, 1372). 121ص, رقعى.
داستانى از پيش هاى خواندى با آميزه اى از مفاهيم اسلامى و قرآنى و در پى ارائه جنبه هاى انسانى در روابط اجتماعى است.

علمى

شگفتيها جهان پرندگان.
دانا و محمود حكيمى. (چاپ سوّم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 136ص, وزيرى.
گزارشى است از دنياى شگفت انگيز پرندگان, از چگونگى اندامهاى آنان و آشيانه هاى و زندگانى آنان, بازيها, شاد خواريها و مهاجرتشان به ايجاد آنجاى جهان. كتاب با تصويرهايى زيبا و گويا, ديدنيتر خواندنيتر شده است.

مبانى سل شناسى.

جمعى از نويسندگان. (چاپ اوّل: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1371). 588ص, وزيرى.
موضوعات مختلف كتاب را نويسندگان و متخصصان متعدّدى از كشورهاى گونه گون به رشته تحرير در آورده اند. آقاى دكتر على اكبر ولايتى, دكتر ابوالحسنى ضياء ظريفى, دكتر جواد طباطبايى, دكتر محمد رضا مسجدى. مقالات را گردآورده و كوشيده اند مأخذ ممكن به مطالب هماهنگى بخشيد.

سياسى

جنگهاى نهانى اسرائيل: تاريخ ناگفته دستگاه جاسوسى اسرائيل. بان بلك و بنى موريس. ترجمه جمشيد زنگنه. (چاپ اوّل: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372).
اين كتاب كليه عمليات جاسوسى و اطلاعاتى همه سازمانهاى سرّى صهيونيسم از پيش از تشكيل رژيم اسرائيل, و نيز تكامل سازمانهاى جاسوسى آن را مورد بررسى قرار داده است.) گرچه نگاه نويسنده به گفته مترجم غربگرايانه است, ولى كتاب او جامعترين اثر درباره اين موضوعت است و خوانندگان را قطعاً مفيد خواهد افتاد.

شرح حال

شرح احوال و آثار عبدالرحيم خانخانان. سيد حسين جعفر حليم. (اسلام آباد, مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان, 1371). 344ص, وزيرى. در ضمن شرح حال خانخانان و بررسى آثار و خدمات او به ادب فارسى ـ كه در اين زمينه ها به اشباع بحث شده ـ به روزگار وى و محيط زندگى او نيز اشاره شده است.
پارسى نويسان آسياى صغير. تحسين بازيجى. (تهران, مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگى بين المللى, 1371). 67ص, وزيرى.
فرهنگنامه اى است مشتمل بر نام و تاريخ ولادت و وفات و آثار پارسى نويسان آسياى صغير كه نويسنده براى فراهم آوردن آن چهارسال زحمت كشيده است.

تفسير و قرآن

حريم نور. شوراى نويسندگان خانه كودك. (چاپ دوّم: قم, دفتر نشرالهادى, 1371). 18ص, رقعى.
چگونگى قرائت قران و آداب آن, سوره هاى عزائم و آيه هاى سجده واجبا و مسائل ديگرى از اين دست در كتاب حاضر به اجمال مورد بررسى قرار گرفته است.
حج در قرآن. سيّد محمد حسينى بهشتى. (چاپ سوم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 142ص, رقعى.
كتاب حاضر ويرايش بحثهاى شهيد مظلوم آيت الله بهشتى در سالهاى 1351ـ 1352 است كه در آن به سابقه تاريخى و بعد اجتماعى و سياسى حج و چگونگى قربانى در حج و رابطه حج و خودسازى پرداخته شده است. اين بحثها در ذيل آيات 196 تا 203 سوره بقره انجام گرفته است.

آداب تلاوت قرآن. مهدى مشايخى.

(چاپ دوم: سازمان نبليغات اسلامى, 1372). 216ص, وزيرى.
فضيلت قرآن و تلاوت آن, تأثير تلاوت قرآن در خانه و خانواده, اهميت حفظ قرآن, آداب تلاوت قرآن (طهارت, استعاذه, خلوص نيت, تأنى و تأمل, و …), عمل به دستورات قرآن, و مباحث ديگرى از اين دست, در كتاب حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

برهان.

سيد محمد حسين طباطبائى. ترجمه مهدى قوام صفرى.
(چاپ اوّل: قم, مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم). 208ص, رقعى.
علاّمه طباطبايى ـ كه در جايگاه بلند و والاى در مباحث فلسفى و پژوهشهاى عقلانى جاى هيچ گونه ترديدى نيست ـ با رعايت موازين علمى رساله جامعى در برهان پرداخته اند كه تمام ابواب آن را شامل مى شود.
مترجم در ابتدا با دقت تمام سنتى استوار و پيراسته از اغلاط آماده ساخته و آنگاه به ترجمه آن همت گماشته و تعليقه هايى در توضيح برخى مطالب نگاشته اند. كتاب مقدمه اى به خامه آقاى دكتر سيد يحيى يثربى درباره برهان اهميت آن و جايگاه اين كتاب در نقد و تحليل و عرضه اين موضوع.

برهان قرآن.

صدرالدين بلاغى. (چاپ هشتم: تهران انتشارات اميركبير, 1370). 262ص, وزيرى.
مؤلف در اين كتاب به بازنگرى برخى از مسائل مهم اجتماعى, اقتصادى و قضائى قرآن و اسلام پرداخته و بر روى هم اثرى بس خواندنى در پيشديد خواننده نهاده است.
دستمايه اصلى جناب بلاغى در اين, كتاب شبهات حول الأسلام از نويسنده پر آوازه مصرى, محمد قطب, است كه با ترجمه و تحريرى استوار عرضه شده است. برخى از مباحث آن چنين است: اسلام و برده فروشى, اسلام و سرمايه دارى, اسلام و صدقات, آن, زن در اسلام و ارتجاع, عالم اسلام و ….
روش شيخ صلومى در تفسير تبيان. اكبر ايرانى قمى. (چاپ اوّل: تهران, مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى, 1371). 238ص, وزيرى.
(تبيان) از تفاسير مهم اسلامى و از چند تفسير بنيادى و ارجمندى است كه پايه تفسير نگاريهاى بعدى را نهاده است. شيخ طوسى در اين تفسير با نگاهى نقادانه به آراء و انديشه ها پرداخته و در پرتوى درايتى عظيم ديدگاههاى گونه گون را در كلام, فقه, و تفسير آيات نقد كرده است. آقاى ايران كوششى در خورى به كار بسته است كه روش شيخ را در نگارش تفسير بنماياند و ابعادى از معارف حقايق آن را عرضه كند. شناسايى تبيان و منابع تفسير آن شيوه هاى تفسير و ديدگاه شيخ, جايگاه نقل در تفسير تبيان, شيخ طوسى و صحابه و , شيخ طوسى و متأخران, جايگاه مباحث كلاى در تفسير تبيان, از مباحث كتاب است.

ميثاق در قرآن.

عبدالكريم بى آزار شيرازى و سيد محمد باقر حجتى. (چاپ چهارم: تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1372). 221ص, وزيرى.
بحثى است گسترده و سودمند درباره ميثاق از ديدگاه قرآن. در مدخل بحث از ميثاق در عهد قديم و جديد سخن رفته و در ادامه آن طرفين ميثاق و ويژگيهاى آنها شناسانده شده است. در اين بحث دلكش قرآنى نشان داده مى شود كه خداوند چسان با بنده اش پيمان مى بندد و در درازناى تاريخ انسان چگونه بر اين پيمان روزگار سپرده است پيامدهاى عهد شكنى نيز پس از اين همه گزارش شده است. نگاهى تفسيرى است خواندنى از سوره اعراف بر اساس موادّ ميثاق.
تفسير كاشف. سيد محمد باقر حجتى و بى آزار شيرازى. (چاپ اوّل: تهران دفتر فرهنگ اسلامى, 1372). 510ص, وزيرى.
(كاشف) تفسيرى است نوآهنگ كه مى كوشد روابط را بنماياند و پيوند موضوعات مطرح شده در سوره را نشان دهد و محورهاى اساسى و ارتباطى قرآن را باز شناساند. كاشف كوششى است در جهت تفسير قرآن به قرآن كه با آميزه اى از آراء مفسّران و اشعار اديبان و تصاوير متناسب, دلپذيرى و ذوق انگيزيش افزون شده است. اين جلد تفسير سوره اتقان و توجه را دارد كه مباحثى اقتصاد جنگ, خمس, مسائل روانشناختى كفر پيشگان و منافقان, برائت از مشركان, اصناف مردم از نظر توبه و … در آن بتفضيل بحث شده است.