قاصدك

اعلام نتايج مسابقه ى ((عاشورا در پرتو انوار ولايت))

هم زمان با آغاز سال 81 و مقارن با ايام سوگوارى اباعبدالله الحسين (ع) معاونت فرهنگى ــ تربيتى مركز مديريت حوزه هاى علميه ى خواهران با هم كارى ماهنامه ى ياس, به منظور آشنايى هر چه بيش تر خواهران طلبه با درس ها و عبرت هاى عاشورا و هم چنين تعمق هر چه بيش تر در پيام ها و سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) اقدام به برگزارى مسابقه ى عاشورا در پرتو انوار ولايت نمود. اين مسابقه در دو بخش تستى, تشريحى و مسابقه ى مقاله نويسى برگزار گرديد.
گفتنى است از بين ده هزار شركت كننده در اين مسابقه, 345 نفر امتياز بين 35 تا 40 را كسب نمودند كه از ميان آن ها تعداد 100 نفر به عنوان برنده ى نهايى انتخاب شدند. معاونت فرهنگى با اعلام اين خبر افزود:
جوايز اين عزيزان به زودى تهيه و ارسال خواهد شد.

اسامى برندگان مسابقه ى عاشورا در پرتو انوار ولايت

زيارت مشهد مقدس:

زهره برزگر ـ شيراز ـ اخلاص / مدينه بابا احمدى ـ بروجن ـ الزهرا(س) / زهرا منفردى ـ بروجن ـ الزهرا(س) / زهرا گلاب ـ تهران ـ موسى بن جعفر(ع) / صفورا حسينى ـ خمينى شهر ـ فاطميه / مريم عابدى ـ خمينى شهر ـ فاطميه / شهربانو عرب جعفرى ـ اصفهان ـ فاطمه الزهرا(س) / ليلا ميرزاپور ـ شاهين دژ ـ الزهرا(س) / رقيه محمودى ـ شاهين دژ ـ الزهرا(س) / محبوبه آقايى ـ شاهين دژ ـ الزهرا(س) / زينب خداپناه ـ هادىشهر ـ فاطميه.

سكه ى بهار آزادى:

اشرف عامرى ـ كاشان ـ كوثر

نيم سكه ى بهار آزادى:

مرضيه دهقانى ـ ميبد ـ الزهرا(س) / نرجس صادقى ـ فسا ـ فاطمه(س) / خديجه حكمت شعار ـ فسا ـ فاطمه(س) / سميه نكوئيان ـ فسا ـ فاطمه(س) / ليلا محرومى ـ فسا ـ فاطمه(س) / محبوبه درستكار ـ فسا ـ فاطمه(س) / مريم غلامى ـ فسا ـ فاطمه(س) / فرشته رضايى ـ فسا ـ فاطمه(س) / سكينه شرفى جاه ـ فسا ـ فاطمه(س) / مهناز پور حسينى ـ فسا ـ فاطمه(س) / فاطمه اسدى ـ فسا ـ فاطمه(س) / كلثوم حسين پور ـ گراش ـ الزهرا(س) / عزت موسوى ـ خمينى شهر ـ فاطميه / مريم طاهرى ـ خمينى شهر ـ فاطميه / طاهره محمودى ـ شاهين دژ ـ الزهرا(س) / زهرا محمديان ـ شاهين دژ ـ الزهرا(س)/ صغرى عليخانى ـ شاهين دژ ـ الزهرا(س) / جيران شاهى ـ شاهين دژ ـ الزهرا(س) / فاطمه ملكان ـ مينو دشت ـ الزهرا(س)

ربع سكه ى بهار آزادى:

فاطمه پياده كوهسار ـ مينو دشت ـ الزهرا(س) / صديقه ترقى خواه ـ رفسنجان ـ زينب كبرى(س) / افسانه بابازاده ـ نوشهر ـ شهيد بهشتى / صديه قيصرى ـ نوشهر ـ شهيد بهشتى / ماه پاره نيك نژاد ـ آمل ـ الزهرا(س) / سارا بهرامى ـ آزاد شهر ـ الزهرا(س) / ليلا بهرامى شهيا ـ كرمانشاه ـ امام خمينى / ثريا قلى نژاد ـ كرند غرب ـ الزهرا(س) / زهرا موسوى ـ قم ـ جامعه الزهرا(س) / هاجر جهان ديده ـ شيراز ـ حضرت زهرا(س) / رقيه فرهادى ـ شيراز ـ اخلاص / الهه باشتنى رنجو ـ سبزوار ـ نرجس / اكرم لالويان شهرى ـ كاشمر ـ مكتب الرقيه / صغرى ميم پرور ـ فاروج ـ فاطميه / ليلا اكبرى ـ مشهد ـ حضرت زينب(س) / نجمه بهتويى ـ تهران ـ فاطمه الزهرا(س) / فرشته نور محمدى ـ شاهين شهر ـ نرجس خاتون(س) / زهرا فخره ـ كاشان ـ كوثر / اكرم پادويى نوش آبادى ـ كاشان ـ كوثر / آزاده عماد زاده ـ كاشان ـ كوثر / اعظم عابد آبادى ـ كاشان ـ كوثر / رحيمه چراغى ـ شاهين دژ ـ الزهرا(س) / ويدا مهدىزاده ـ شاهين دژ ـ الزهرا(س) / معصومه صفرى ـ شاهين دژ ـ الزهرا(س) / طاهره قاسمى ـ شاهين دژ ـ الزهرا(س) / ربابه بگلو ـ هادىشهر ـ فاطميه

پتو:

ليلا تاجآبادى ـ اراك ـ الزهرا(س) / فاطمه ابراهيمى ـ آزادشهر ـ الزهرا(س) / مهين سقايى ـ ميبد ـ الزهرا(س) / معصومه بنيادى ـ ساوه ـ الزهرا(س) / زهره آقاجان زاده ـ آمل ـ الزهرا(س) / عصمت اسحاقى ـ بروجرد ـ حضرت زينب(س) / خديجه سلمانى ـ آزادشهر ـ الزهرا(س) / پريرخ گرامى ـ گچساران ـ حضرت معصومه(س) / افسانه شبانى ـ كرمانشاه ـ امام خمينى / طاهره شاطرى ـ كرند غرب ـ الزهرا(س) / صديقه نيك خواه ـ رفسنجان ـ فاطميه / زهرا دهقانى ـ بم ـ الزهرا(س) / سميه قادرى ـ قم ـ جامعه الزهرا(س) / صديقه فراتى ـ دامغان ـ مكتب فاطميه / مهرانگيز قدمى ـ بندر امام خمينى ـ امام خمينى / عزت بيونقى ـ سبزوار ـ نرجس(س) / خديجه هوشنگى ـ فاروج ـ فاطميه / سميه ترابى ـ تهران ـ بانو امين / زهره خليلى ـ اصفهان ـ نفيسه / فاطمه ادريسى پور ـ نجف آباد ـ زهرائيه / فريبا فخرايى ـ نجف آباد ـ فاطميه / شهره محمدى ـ درچه ـ فاطميه / فرخنده ملك زاده ـ سرابله ـ فاطميه / فاطمه عليزاده ـ آران و بيدگل ـ حضرت زينب(س) / معصومه آرامش ـ ميبد ـ الزهرا(س) / زهرا كريميان ـ شهر بابك ـ امام صادق(ع) / زهرا مرادى نيا ـ شيراز ـ اخلاص / زينب دورقى ـ بندر امام خمينى ـ امام خمينى / معصومه ابدالى ـ شاهين شهر ـ نرجس خاتون(س) / ام البنين يزدى ـ بناب ـ ولى عصر(عج)/ كبرى صادقى ـ يزد ـ الزهرا(س) / خديجه عرب جعفرى ـ اصفهان ـ كوثر / حوريه رحمانى ـ تهران ـ مشكوه / سميه ديباوند ـ يزد ـ الزهرا(س) / معصومه مصطفوى منش ـ همدان ـ الزهرا(س) / ام البنين جوانمرد ـ سارى ـ بيت الزهرا / زينب مظفرى غربا ـ بردسير ـ فاطميه / سيما طهماسب پور ـ اميريه ـ جامعه ى زينب(س) / توران شاكر ـ فاروج ـ فاطميه / زهرا عباسى ـ پيشوا ـ فاطميه / زهرا علوى ـ تهران ـ الزهرا(س) / ليلا قديمى ـ كرج ـ فاطميه / راضيه جان نثارى ـ اصفهان ـ كانون تعليمات دينى / كبرى يزدانى ـ لردگان ـ الزهرا(س)

جاروى برقى:

طيبه داروغه آرانى ـ كاشان ـ كوثر / رعنا صحرا نشين ـ سرابله ـ فاطميه

هزينه ى سفر به سوريه:

زهرا منصورى برقى ـ كاشان ـ كوثر

آبميوه گيرى (سه كاره):

خانم ها ترابى و مصحفى ـ كاشان ـ كوثر

سرويس چينى:

فضه مورى آرانى ـ آران و بيدگل ـ حضرت زينب (س)

چرخ گوشت:

هاجر خاتون افرادى ـ ايران شهر ـ زينبيه

برگزارى دوره تربيت مدرس در يكى از حوزه هاى علميه

حوزه ى علميه ى رهروان زهرا (س) بندرعباس, با هدف رشد علمى و ارتقاى سطح تحصيلى طلاب اين مدرسه, تيرماه سال جارى, اقدام به برگزارى دوره ى كوتاه مدت تربيت مدرس نمود. اين دوره بر اساس نياز سنجى هاى صورت گرفته در جلسات هيات علمى و با توجه به حساسيت منطقه اى, در زمينه هاى ادبيات عرب, عقايد و احكام برگزار گرديد.
مدير آموزش حوزه ى علميه ى رهروان زهرا (س), با اعلام اين خبر و ابراز خرسندى از برگزارى اين دوره خاطرنشان كرد: ((با توجه به اين كه اين دوره اولين تجربه ى اين مدرسه بود, ولى اثرات بسيار مطلوبى در ايجاد فضاى معنوى و علمى بين مديريت, اساتيد و طلبه ها داشت, زيرا علاوه بر اساتيد خواهر, تعدادى از طلبه هاى سال چهارم و پنجم كه از معدل هاى بالا برخوردار بودند نيز در اين دوره حضور داشتند)).